Sølvverksdirektør Münster ved Kongsberg sølvverk kjøpte stedet i 1915 bygde den nåværende hovedbygningen, det vil si at den lokale tømreren Sjur Tullerud satte opp huset. Eiendommen ligger inntil Prestebekkevja og Numedalslågen og har grunnrettighet til lågen. Den gang som nå er område kjent for fine fiskemuligheter, bading, padling osv. 

Flesberg kommune ønsket å selge stedet som de hadde byttet til seg mot hyttetomter på Blefjell.
Foreningen Haugens venner ble etablert for at dette flotte stedet ved Numedalslågen fortsatt skulle være til allment bruk og samtidig sikre det for etterslekten. Haugens venner har i dag et godt samarbeide med kommunen som fortsatt er eier.


Da Numedal Bruk ble etablert på sørsiden av Haugen ble Prestebekkevja fylt igjen. I samarbeide med bruket ble det bygget en høy jordvoll mot industriområdet som skjermer for innsyn og eventuell støy. 

Foreningen Haugens venner ble stiftet i 1993 og har i ettertid fått satt opp flere bygninger enn de opprinnelige, blant annet kan nevnes det flotte stabburet fra søre Førli og Juvenes skole med flere. Foreningens mål er å forvalte friluftsområde for allmenn interesse.